ثبت تغییرات شرکت

همواره در مدت فعالیت شرکت‌ها دستخوش تغییراتی می‌شوند و ضرورت ایجاب می‌کند تا شرکت‌ها تغییرات را به صورت رسمی ثبت نمایند.

در این خصوص شرکت‌ها می‌بایست با توجه به نوع تغییرات صورت‌جلسه لازم را تنظیم و در سامانه ثبت شرکت‌ها وارد کنند.

در اینجا به مراحل و فرایند ۳ مورد از پرکاربردترین تغییرات شرکت‌ها می‌پردازیم:

 

تغییرات آدرس شرکت

ابتدا جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و صورت‌جلسه‌ای با امضای کلیه شرکا همراه با تعیین و ذکر سهم هر یک از آن‌ها تهیه می‌گردد.

در صورتی که مجمع سهامداران به هیات مدیره اختیار داده باشند، این مورد در صورت جلسه هیات مدیره هم قابل انجام است. اگر تعداد شرکا دوازده نفر یا بیشتر باشد، مطابق ماده ۱۰۹ قانون تجارت برای جلسه مجمع عمومی، هیات نظارت در شرکت با مسئولیت محدود می‌بایست انتخاب شوند و همچنین نام هر یک از اعضا در صدر متن صورت‌جلسه آورده شود و تمامی آن‌ها صورت‌جلسه را امضا نمایند.

در شرکت‌های با مسئولیت محدود زمان تحویل و ثبت صورت جلسه تنظیم شده در اداره ثبت شرکت‌ها توسط شرکا و یا نماینده رسمی شرکت، حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه می‌باشد.

 

تغییرات در نام شرکت

با تشکیل جلسه مجمع عمومی و حضور کلیه سهامداران تصمیمات لازم برای تغییر نام شرکت اخذ و در انتهای جلسه پس از امضای صورت‌جلسه، تغییرات فوق از طریق وکیل رسمی و یا فردی از سهامداران به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده می‌شود.

از شرایط لازم برای تایید در اداره ثبت، این است که نام منتخب قابل قبول باشد و توسط دیگر شرکت‌ها ثبت نشده باشد.

 

تغییرات در موضوع فعالیت شرکت

ابتدا لازم است جلسه مجمع عمومی تشکیل و نگارش صورت‌جلسه و امضای کلیه شرکاء (سهامداران) با ذکر نام و میزان سهم هر نفر صورت گیرد.

در صورت نیاز به مجوز در خصوص موضوع شرکت، بایستی از سازمان یا مرجع مربوطه ابتدا مجوز لازم اخذ و سپس به همراه صورت‌جلسه به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل گردد.

پس از ارائه کامل مدارک لازم به اداره ثبت شرکت‌ها و تاییدیه آن اداره، ضروری است نسبت به امضای دفاتر اقدام شود و سپس تغییر موضوع فعالیت شرکت به ثبت خواهد رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

ارسال دیدگاه