قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

 

ماده۱

اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف ‌می‌شوند:

الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمو‌می‌رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار ‌می‌شود.

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار ‌می‌شود.

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) انتخاب ‌می‌کند و به ادامه تحصیل ‌می‌پردازد.

 

ماده۲

به منظور برنامه ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش عل‌می‌و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده ‌می‌شود با ترکیب زیر تشکیل ‌می‌شود:

الف ـ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا(

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا(

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلا‌می‌به عنوان ناظر

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلا‌می ‌و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

تبصره ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت ‌می‌یابد.

 

ماده۳ـ

وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر ‌می‌باشد:

الف ـ برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مندرج در ماده (۵(

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمو‌می ‌و آزمون اختصاصی در سنجش

ث ـ تصمیم گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

تبصره ـ «شورا» ‌می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهد.

 

ماده۴

شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

 

ماده۵

پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمو‌می‌یا عمو‌می‌ـ اختصاصی)» صورت ‌می‌گیرد.

تبصره۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ‌ذی‌ربط برساند.

تبصره۲ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

تبصره۳ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل‌ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام ‌می‌گردد.

تبصره۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره۵ ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی ‌می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) ‌می‌باشد.

 

ماده۶

دانشگاه‌ها ‌می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل‌های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

 

ماده۷

سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلا‌می ‌و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

 

ماده۸

داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته ‌می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا ‌می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار ‌می‌شوند.

 

ماده۹

آیین نامه اجرایی این قانون توسط «شورا» تهیه ‌می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد.

 

ماده۱۰

این قانون از سال تحصیلی (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳) در صورت اجرایی شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم الاجراء ‌می‌باشد.

 

ماده ۱۱

از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلا‌می‌ایران در مدت اجرای برنامه لغو ‌می‌گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلا‌می‌تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

ارسال دیدگاه