قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور ‌فصل اول – تعاریف ‌ماده ۱ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف،‌ اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد‌های صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند.   ‌ماده ۲ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌‌های‌ صنفی ‌اعم از…

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی   ماده۱ در اجرای بندهای (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (د) و (هـ) ماده(۲۱ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی  به‌منظور گسترش شایستگی حرفه‌ای، ارتقای جایگاه آموزش و…

‌قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان

‌قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان ‌مصوب ۱۳۵۲.۱۲.۲۸   ‌ماده واحده موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۵ ماده و دو‌فهرست ضمیمه که در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ برابر هیجدهم مه ۱۹۷۳ در ورشو…

قانون موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

  قانون موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1396,07,12   ماده‌ واحده موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به‌ شرح پيوست تصويب و…

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور   ماده‌ واحده موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به ‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره…

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)   ماده‌ واحده موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده…

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز ـ مغری       ماده‌واحده موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه­ مرزی نوردوز ـ مغری مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست…

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی   ماده‌ ۱ تعاریف‌ از لحاظ‌ این‌ موافقتنامه‌:   الف‌ – اصطلاح‌ مقام‌ گمرکی‌، در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ معنای‌ گمرک‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و در جمهوری‌ آذربایجان‌، کارگروه‌ (کمیته‌) گمرک‌ دولتی‌ جمهوری‌ آذربایجان‌ می‌باشد. ب‌…

قانون موافقت‌‌نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی

قانون موافقت‌‌نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۰   ماده‌ واحده موافقت‌نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به‌ شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.  …