حساب کتاب زندگی با شما، حساب کتاب کار با ما

تاریخچه ما ما از سال 1395 فعالیت خود را شروع کردیم. در ابتدا، فعالیت‌های ما بیشتر بر امور مالیاتی و منابع انسانی متمرکز بود، اگرچه اکنون فعالیت‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود. بخاطر فعالیت‌های مالیاتی عنوان “حساب کتاب” را برای برندمان برگزیدیم و در حال حاضر با خدمات تخصصی مختلف در کنار شما عزیزان هستیم.  …